Kurullar

Çalıştay Başkanı
Zir. Yük. Müh. Abdullah ERDOĞAN, Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü

Bilim Kurulu
Prof. Dr. Ahmet ÇELİK, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Erdem AYKAS, Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Alper DURAK, Malatya Turgut Özal Üniversitesi
Dr. Zinnur GÖZÜBÜYÜK, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Düzenleme Kurulu
Dr. Bülent SÖNMEZ, TAGEM Toprak ve Su Kaynakları Daire Başkanı
Dr. Kadriye KALINBACAK, TAGEM Bitki Besleme ve Toprak,Tarımsal Mekanizasyon Koordinatörü
Mustafa GEZİCİ, TAGEM Tarımsal Mekanizasyon ve Bilişim Teknolojileri Koordinatörü
Dr. Salih ATAY, Kayısı Araştırma Enstitüsü
Cemil ERNİM, Kayısı Araştırma Enstitüsü
Yahya ALTUNTAŞ, Kayısı Araştırma Enstitüsü
Sezai ŞAHİN, Kayısı Araştırma Enstitüsü
Ahmet ASLAN, Kayısı Araştırma Enstitüsü

Organizasyon
Remzi KOKARGÜL, Kayısı Araştırma Enstitüsü
Nihat ÖZKAN, Kayısı Araştırma Enstitüsü
Murat YILMAZ, Kayısı Araştırma Enstitüsü
İrfan BAŞARANOĞLU, Kayısı Araştırma Enstitüsü