Hakkında

Ülkemiz, tarımsal üretim anlamında geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Bulunduğu coğrafyanın getirdiği ekolojik özellikler, bu çeşitliliği sağlamaktadır. Üretimde sahip olunan bu avantajın, doğru üretim teknikleri ile desteklenerek, kalite ve verim kaybı olmadan maliyetlerin düşürülmesi, tarımsal üretimin geleceğini oluşturmaktadır.

Dünya’da ki gelişmelere paralel olarak, ülkemizde artan traktör ve traktör ekipmanları sayısı, tarımsal üretimde mekanizasyon uygulamalarının artmasına sebep olmuştur.   Bu durum toprak işleme ve ekim uygulamalarına da yansımıştır. Bu üretim tekniği başlangıçta verim artışı sağlamakla birlikte toprak, hava ve su gibi yaşamın temel gereksinimlerinde bozulmalara neden olmuştur. Yaşanan bu gelişmeler yeni bir tarımsal üretim tekniğinin oluşturulması ve yaygınlaştırılması fikrinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Koruyucu toprak işleme ve doğrudan ekim olarak adlandırılan bu üretim tekniği düşüncesi, her geçen yıl sahada daha fazla ilgi görmektedir. Çevreye duyarlı bu üretim tekniği dünya’nın ve insanlığın geleceği için önemli bir adımı oluşturmaktadır.

2018 yılında düzenlenen 11. Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Çalıştay’ında alınan karar gereğince düzenlenecek olan bu çalıştaya, üniversiteler, araştırma enstitüleri, makine imalatçıları, üreticiler, ilgili resmi, sivil toplum ve özel kuruluşların katılması planlanmaktadır. Çalıştayda, mevcut durumun ortaya konmasını yanı sıra, sorunlar ve çözüm önerilerinin tartışılması ve deneyimlerin paylaşılması hedeflenmektedir.

Çalıştay, 17-18 Ekim 2019 tarihlerinde Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü tarafından Malatya’da düzenlenecektir. Çalıştay programı gelen bildirilere göre hazırlanarak 2. Çağrıda duyurulacaktır. Çalıştaya kabul edilen bildiriler TARMAKDER tarafından yayınlanan Tarım Makinaları Bilimi Dergisinde yayınlanacaktır.

Çalıştay için yapılacak olan ikinci çağrıya kadar, öneri ve görüşlerinizi Dr. Salih ATAY’a salih.atay@tarimorman.gov.tr e- posta adresinden bildirmenizi önemle rica ederiz.

Çalıştay Organizasyon Kurulu