Çalıştay Programı

17 Ekim 2019, Perşembe

09:00 – 09:30Kayıt
09:30 – 10:00Açılış Konuşmaları
Abdullah ERDOĞAN, Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü
Dr. Bülent SÖNMEZ, TAGEM Toprak ve Su Kaynakları Daire Başkanı
Aydın BARUŞ, Malatya Valisi
10:00 – 10:20Kayısı Araştırma Enstitüsü ve Malatya Tanıtımı
10:20 – 11:20Çağrılı Bildiriler
Prof.Dr. Ahmet ÇELİK “Anıza Doğrudan Ekimin GZFT (SWOT) Analizi”
Prof. Dr. Erdem AYKAS “Toprak İşlemede Sürdürülebilir Uygulamalar ve Şeritsel Toprak İşleme”
Prof. Dr. Harun YALÇIN “Bağ ve Bahçelerde Sıfır Toprak İşlemenin Uzun Dönemde Etkileri”
11:20 – 11: 45Çay Kahve Arası
11:45 – 12:45Kurum Sunumları ve Önder Çiftçiler
TAGEM “Koruyucu Toprak İşleme Çalışmaları”
Mehmet Metin KARAHAN (Eğitim ve Yayım Dairesi Başkanlığı) “Azaltılmış Toprak İşleme ve Toprak İşlemesiz Tarım Tekniklerinin Yaygınlaştırılması Projesi”
Hüseyin DULKAR (Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü) “Kaba Yem Üretiminde Doğrudan Ekim”
Önder Çiftçiler Konuşuyor – (Sezer KOĞ, Ali Selami BULUT, Derviş KISA)
12:45 – 14:00Öğle Yemeği (Ramada Plaza Altın Kayısı Oteli)
14:00 – 15:30Bildiriler
Dr. Zinnur GÖZÜBÜYÜK “Ülkesel Entegre Devam Eden Koruyucu Toprak İşleme Projeleri”
Dr. Zinnur GÖZÜBÜYÜK “Yüksek Rakımlı Yarı Kurak İklim Koşullarında Ayçiçeği Üretiminde Farklı Toprak İşleme – Ekim Yöntemlerinin Toprağın Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkisi”
Ahmet ÇIKMAN “GAP Bölgesi’nde Farklı Toprak İşleme Teknikleri ile Buğday ve Mısır Ekimi”
İrfan GÜLTEKİN “Doğrudan Ekim Sisteminde Yönetimin Başarıya Etkisi”
R. Zafer Arısoy “Doğrudan Ekim Sisteminin Yaygınlaştırılmasına Yönelik BDUTAEM Çalışmaları”
Kazım Gür “Konya İlinde Şeritvari Toprak İşleme Tekniğiyle Üretim Uygulamaları”
M. Emin BİLGİLİ “Çukurova’da Buğday ve II. Ürün Soya Üretiminde Tarla Trafiğinin Tekno-Ekonomik Durumu”
15:30 – 15:45Oturum Değerlendirmesi
15:45 – 16:00Çay Kahve Molası
16:00 – 17:30Panel: “Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekimin Ülkemizde Yaygınlaşmama Nedenleri ve Çözüm Önerileri”
17:30 – 18:00Dr.Zinnur GÖZÜBÜYÜK “Koruyucu Toprak İşleme Teknik Rehberi Çalışmaları”
18:00 – 18:20Makine İşletme Değerlerinin Güncellenmesi
18:20 – 18:45Çalıştay Sonuç Bildirgesinin Oluşturulması ve İlan Edilmesi
19:30 – 21:00Akşam Yemeği (Malatya Büyükşehir Belediyesi Dedekorkut Sosyal Tesisleri)

18 Ekim 2019, Cuma

09:30 – 10:30Kayısı Araştırma Enstitüsü Kükürtleme ve Kurutma Tesisi Tanıtımı
10:30 – 12:30Battalgazi İlçesi Tarihi Yerlerin Ziyareti (Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, Ulu Cami)
12:30 – 14:00Öğle Yemeği (Beyaz Saray Lokantası/Battalgazi İlçesi)
14:00 – 15:30Kayısı İşletmesi Ziyareti (DİYAR TARIM)
15:30 – 17:00Malatya Şire Pazarı Ziyareti